กระบวนการผลิต

ด้วยเทคโนโลยีของเครื่องจักรของเรา ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรา ได้มีคุณภาพตรงความต้องการของลูกค้า โดยเรามุ่งเน้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

ทีมงานของเรา

ด้วยทีมงานคุณภาพที่เต็มไปด้วยความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งการวางหน้าที่การทำงานของพนักงานหรือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในองค์กร
ได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อที่ช่วยสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาได้อย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาและการออกแบบ

การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ของเราที่มีการออกแบบและเทคโนโลยีการผลิต
โดยคำนึงถึงความสวยงามและการใช้งานควบคู่กับคุณภาพในตัวผลิตภัณฑ์ของเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็มเดค อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด

  บริษัท เอ็มเดคอินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จํากัด ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจ ผลิตและจําหน่าย เฟอร์นิเจอร์สํานักงาน ให้กับลูกค้าทั่วไปในประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีทีมงานที่มีคุณภาพและไว้วางใจได้ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ 90 ล้านบาท โดยมีโรงงานและสํานักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 1/33 หมู่ 7 ซอยเพชรเกษม 122 ถนน เพชรเกษม ตําบล อ้อมน้อย อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
มีพนักงานทั้งสิ้น 150 คน