โต๊ะสัมมนา รุ่น SETH

โต๊ะสัมมนา รุ่น SETH

ขา : อลูมิเนียม

ขนาด : กว้าง 1000-1800 ลึก 600-800 สูง 750 มิลลิเมตร (เลือกขนาดได้)

Description

โต๊ะสัมมนา รุ่น SETH

ขา : อลูมิเนียม

ขนาด : กว้าง 1000-1800 ลึก 600-800 สูง 750 มิลลิเมตร (เลือกขนาดได้)